Logi sisse

TÖÖTERVISHOID JA -OHUTUS (24h)

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus EESTI keeles (24h ja 8h õppekava alusel)

 • SIHTGRUPP: Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu liige. Sobilik nii esmaseks- kui ka täiendkoolituseks (max iga 5a. tagant).
 • KINNITUS:

Sotsiaalministeerium 12.01.2018 nr. 1/2018

- Eesti Hariduse Infosüsteem 03.12.2018 nr. 205799 

HIND: 129,0€ (lisandub KM 20%)

(Koolituse tellimiseks on vajalik eelnev kasutajaks registreerimine)

Hea teada enne koolitusel osalemist:

Töötervishoiu ja tööohutuse alane koolitus koosneb neljast osast, sisaldab vaheteste ning lõppeb eksamiga. Kui eksamil on õigete vastuste hulk 100%-st üle 75%-i, loetakse eksam sooritatuks ning koheselt on võimalik tunnistus kas välja printida, salvestada või saata e- postiga edasi. Kui valede vastuste hulk ületab lubatu, ei loeta koolituse eksamit sooritatuks ning tunnistust ei väljastata. Eksami mittesooritamise korral tuleb tellida uus töökeskkonnaalane koolitus (tasuline). 

Töötervishoiu ja tööohutuse alase veebipõhine koolitus vastab 24 tunnisele õppekavale. Veebikeskkonnas koolituse läbimise kiirus on aga individuaalne (sõltuvalt lugemiskiirusest, eelnevatest teadmistest jm.). Koolitust saab läbida mitmes osas, vastavalt endale sobival ajal. Koolituse jätkamiseks peale katkestamist, tuleb olemas olevaid paroole kasutades end uuesti sisse logida. Peale sisse logimist, jätkub koolitus kohast, kus see viimati poolikuks jäi.

 

Teemad:

I osa

 • Töötervishoiusüsteem Eestis
 • Töötajate väljaõpe
 • Töökeskkonna riskianalüüs ja sisekontroll
 • Test

 

II osa

 • Töökeskkonna ohutegurid. Füüsikalised ohutegurid
 • Töökeskkonna ohutegurid. Keemilised ohutegurid
 • Töökeskkonna ohutegurid. Bioloogilised ohutegurid
 • Töökeskkonna ohutegurid. Füsioloogilised ohutegurid
 • Töökeskkonna ohutegurid. Psühhosotsiaalsed ohutegurid
 • Test

 

III osa

 • Tööõnnetused ja kutsehaigestumised
 • Esmaabi. Tervisekontroll. Tööga seotud haigused
 • Test

 

IV osa

 • Meelespea töötervishoiu- ja tööohutusalasest tegevusest ettevõttes
 • Uue töötaja juhendamise kava
 • Juhendamise ja väljaõppe registreerimise kaart
 • Tööandja teatis tööõnnetuse toimumisest
 • Arsti teatis tööõnnetuse toimumisest
 • Tööõnnetuse raport
 • Kutsehaigestumise raport
 • Eksam

Õppematerjali koostaja: Karin Reinhold (lisainfo nägemiseks vajuta siia)